Vi sköter hela upphandlingsprocessen transparent, effektivt och tillförlitligt

Vad gör vi

Service

Att leta fram leverantörer och produkter

Nikolai Sourcing har ett omfattande leverantörsnätverk och en av våra viktigaste uppgifter är att leta fram nya varuleverantörer. Att leta upp nya produktidéer och förmedla dem är även en del av Nikolais kundservice.

Service

Handledning av leverantörerna

Vi sköter å kundens vägnar kommunikationen med leverantörerna och de fabriksutvärderingar som behövs. Vi företräder vår kund i alla upphandlingsfrågor. Vi bistår också när det gäller att utarbeta leveransavtal och iakta praxis.

Service

Säkrande av tidtabellen

En aktiv övervakning av leveranstiderna, så att varje leverans avgår i enlighet med den överenskomna tidtabellen, är en del av vårt grundläggande arbete. I övervakningen ingår regelbunden rapportering till kunden.

Service

Säkrande av kvaliteten

Att säkra kvaliteten är en av hörnstenarna i vår verksamhet. Det är oerhört viktigt att kunden får just det som den beställer. Vi kontrollerar varje försändelse före leveransen och vid behov utför vi kontroller under produktionen.

Service

Nya produkter och innovationer

Upphandlingspersonalens kompetens och erfarenhet är oersättliga vid uppbyggandet av ny verksamhet. Av upphandlingspartnerna krävs proaktivitet och innovativitet för att man ska kunna övervinna framtidens utmaningar.

Service

Researrangemang

Nikolai drar försorg om kundens researrangemang till Asien, ordnar fabriksbesök, bokar flyg, resor och hotell för kundens räkning. Vid hjälper till att ordna sammankomster, diskussioner och förhandlingar med leverantörer, deltagandet i mässor m.fl. praktiska arrangemang.

Så här fungerar det

Nikolais transparenta affärsmodell

För Nikolais tjänster betalar kunden en serviceavgift, som baserar sig på de levererade beställningarna och upphandlingens volym. Kunden kan om så önskas även köpa särskilda tjänster av Nikolai, exempelvis i anslutning till auditeringen av leverantörer och varuinspektioner, vilka betalas enligt dagsdebiteringsprincipen.

Vår servicemodell

1

Samarbete

 • Heltäckande upphandlingstjänst
 • Kommission på köpets värde
 • Innefattar alla punkter
 • Transparent prissättning
 • Minimifakturering per order

2

Lokal hjälp

 • Gemensamt överenskomna åtgärder då Kunden behöver hjälp
 • Kontroller, kontakttillfällen,fabriksbesök, ansvarighetsauditeringar
 • Transparent prissättning
 • Innefattar inte sourcing
 • Dagsspecifik fakturering

3

Strategisamarbete

 • Heltäckande upphandlingstjänst
 • Anställning av personal
 • Lokal representation som kontor
 • Utveckling av samarbete och upphandling tillsammans
 • Transparent prissättning
 • Ingen minimifakturering

Redskap

qarma qarma

Qarma

Nikolai Sourcing has implemented the industry leading QA - and Audit solution from Qarma. This helps us stay on top of Quality and empower our suppliers and team of inhouse Inspectors and quality engineers to perform in depth inspections in a detailed, efficient and transparent way. With Qarma, we are able to manage quality specification and create product specific quality - and compliance protocols while measuring on important KPI’s to ensure continues improvements. All orders and products with Nikolai Sourcing are inspected with Qarma.

AirFaas – enkel upphandling

AirFaas är en molnbaserad upphandlingsprogramvara. Den hjälper företag att köpa och sälja produkter genom att sammanföra kunder och leverantörer digitalt.

Vi är redo att ta oss an din utmaning!

Tag kontakt Be oss kontakta dig