Vi är dina ögon, öron och händer i Asien. Här fyra orsaker att välja oss.

1

Tillförlilig

Vi har årtionden av erfarenhet av upphandlingar i Asien inom såväl handeln som industrin. Vi slår vakt om långa kundrelationer och vi hjälper våra kunder i alla skeden av upphandlingen. Med oss sparar du tid, besvär och pengar.

Tillförlilig

2

Lokal

Lokal

På våra kontor i Shanghai, Peking, Dhaka och New ­Delhi arbetar upphandlingsproffs, som känner sitt hemlands lagstiftning, sedvänjor och förhållanden. Du har möjlighet att utnyttja lokal sakkunskap, men ändå uträtta dina angelägenheter på svenska.

3

Ansvarsfull

Vi känner varje del i leveranskedjan och vi vet hur ansvarsfrågorna förverkligas i dess olika skeden. Våra lokala experter på ansvarsfull anskaffning hjälper till att uppmärksamma de rätta sakerna och bistår vid auditeringen av leverantörer och produktionsinrättningar.

Ansvarsfull

4

Transparent

Transparent

Vi är inte en part i affärerna, utan du betalar för produkterna direkt till leverantören. Vi företräder alltid våra kunder, inte leverantören. Vi ser till att du alltid får högklassiga produkter kostnadseffektivt och så att leveranssäkerheten är garanterad.

Nikolai Sourcing i siffror

5

Kontor: Helsingfors, Peking, Shanghai, New Delhi och Dhaka.

1952

Nikolai Sourcings företrädare, Kaukomarkkinat, inledde sin verksamhet i Kina redan 1952

600+

projekt år 2020

Milstolpar

1952

Kaukomarkkinat inleder sin verksamhet i Kina

1953

Kaukomarkkinat grundar sitt första kontor i Peking

1992

­Kenkäkesko grundar sitt kontor i Hong Kong

2000

­Kaukomarkkinat (en del av Kesko) köper Kenkäkesko Hong Kongs kontor och grundar upphandlingstjänster som en separat affärsverksamhet

2008

Kesko-koncernen omorganiserar sina affärsverksamheter och säljer Kaukomarkkinat. Upphandlingstjänsterna blir självständiga och bolagiseras = Nikolai Sourcing

2009

Kontor i New Delhi i Indien grundas

2010

Upphandlingstjänster för industrin inleds

2012

Kontor i Dhaka i Bangladesh grundas

Pionjär i upphandlingstjänster

Imperator Nikolai

Lars Thiodolf Krogius (1832–1890) var en äventyrslysten sjökapten. I sin ungdom gjorde han resor till utlandet på många olika fartyg och många olika hav. Efter Krimkriget (1854–1856) tjänstgjorde Lars Krogius som kapten på fartyget Imperator Nikolai I (namngivet efter den ryske tsaren), som ägdes av Rysk-amerikanska handelskompaniet.

Under sex års tid gjorde Lars Krogius tre jordenruntresor med fartyget Imperator Nikolai I. Med på fartyget tog han såväl passagerare som varor till kolonierna (Ryssland ägde på den tiden Alaska), pälsverk till Kina och te till Ryssland. Rutten löpte mellan Kronstadt (St. Petersburg, Ryssland) och Sitka (Alaska), via Shanghai, Kap Horn och Hawaii. Lars hustru Elisabeth födde deras två första barn ombord på Imperator Nikolai I.

Lars Krogius var sin tids “pionjär i upphandlingstjänster” vad gäller upphandlingen av varor mellan Asien och Nordeuropa. Han var en respekterad och begåvad sjöman och efter att ha avslutat sin kaptensbana på Imperator Nikolai I utnämndes han till rektor för Helsingfors navigationsskola. År 1871 blev han skeppsredare och på hans initiativ grundades Finska Ångfartygs Aktiebolaget (transport av varor och passagerare till utlandet) och han blev dess förste verkställande direktör. Lars Krogius förblir ett av de stora namnen inom den finländska sjöfarten och familjen Krogius har deltagit i sjöfarten på ett betydande sätt under fyra generationer ända fram till 1980-talet.

Lars Thiodolf Krogius, min farfars farfar, var en äventyrare och visionär. Han hade en fast tro på framtiden och ett mål, som alla gånger inte var handgripliga. Han var modig, klok och oeftergivlig. Som sjökapten var han tvungen att fatta beslut som direkt kunde påverka människoliv. Han agerade enligt en övertänkt värdegrund och bemötte alla, såväl underlydande som kunder, likvärdigt. Med sina gärningar och sin inställning till människor och omgivning vann han stor respekt. Lars har alltid varit min ledstjärna och lotsat mig framåt med undvikandet av större grynnor.

Edvard Krogius, CEO

Vi är redo att ta oss an din utmaning!

Tag kontakt Kontaktbegäran