”Samarbetet ger oss mervärde”

Det finländska klädmärket Makias jackor tillverkas i Kina med Nikolai Sourcings hjälp. Vi bad Manna & Co:s Logistics, Sourcing & Masterdata Director Mika Martikainen berätta, vilken nytta samarbetet ger.

KORT SAGT är Nikolai Sourcing vår företrädare i Kina. I praktiken fungerar Nikolai Sourcings lokala experter som agenter mellan oss och fabriken. De sköter bland annat kontakter och översättningar och förmedlar inköpsorder, tidtabeller, sample-modeller och kommentarer till dem. Dessutom letar Nikolai Sourcings experter fram nya materialleverantörer åt oss och nya material även av de gamla leverantörerna.

NIKOLAI SOURCING är förtrogen med marknaden och har kompetens i produktgruppen textil och kläder i Kina, vilket ger oss mervärde. Nikolai erbjuder åt oss tillgång till sådana tjänsteleverantörer, som vi letar efter i Kina.

För oss har det betydelse att Nikolai Sourcing är ett finländskt företag.”

DET ÄR SYNNERLIGEN VIKTIGT att agenterna förstår landets och marknadens kultur, vanor, språk och de krav regleringarna ställer. I inköpen från Kina spelar språket en speciellt viktig roll.  Vi har på Nikolai Sourcings kontor i Peking en utsedd kontaktperson, med vilken vi står i direkt kontakt. Hen och Nikolai Sourcings andra sakkunniga är i nyckelställning när det gäller att översätta instruktionerna så att de är lämpliga och förståeliga för de lokala fabrikerna.

VI HAR BEDRIVIT samarbete med Nikolai Sourcing i ett tiotal år, varför processerna har slipats ganska goda och kommunikationen är lätt. När Makia ursprungligen gick till Kina, hade vi enorma svårigheter i organisationen av den kinesiska produktionen och i kvaliteten. Då spelade Nikolai Sourcing en mycket viktig roll för oss när det gällde att leta efter fabriker, som skulle passa oss.

I DAG ARBETAR VI huvudsakligen med en jackfabrik, som har god förståelse för våra behov, för kvaliteten och prispoängen. Ansvarsfullhet spelar en viktig roll i såväl Makia som Manna, som Makia fusionerades med 2021. Vi har anslutit oss till amfori BSCI­systemet, vilket innebär att en fabrik som Nikolai använder för produktionen av våra jackor, kvalitetsrevideras av amfori.

I TEORIN, EFTERSOM vi har samarbetat länge med en fabrik, skulle vi också själv kunna vara i kontakt med en fabrik, men jag misstänker att vi skulle gå miste om en ansenlig mängd kontakter och även utomstående bekräftelse av produkternas kvalitet och processerna. Om Nikolai Sourcing inte skulle finnas mellan fabriken och oss, skulle vi vara strikt bundna till bara en fabrik och dess villkor och vi skulle inte ha möjlighet att gripa in och kontrollera saker och ting såsom nu.

FÖR OSS HAR DET BETYDELSE att Nikolai Sourcing är ett finländskt företag. Om det väcks en ny idé hos oss, kan vi sparra först med Finlandskontoret, som ger oss preliminära tidtabeller och priser enligt en mycket snabb tidtabell.”

Blev du intresserad? Ta kontakt så berättar vi mer om våra tjänster.

”Som ett eget kontor i Asien”

Karlebyföretaget Halpa-Halli Oy har redan länge varit kund hos oss. Vi bad inköpschef Janne Toivonen berätta vilka saker han sätter värde på i samarbetet.

”VÅRT SAMARBETE med Nikolai Sourcing började när vi ville stärka vår egen import från Kina. För upphandlingen från Kina letade vi efter en partner som har ett existerande nätverk och är i lämplig storleksklass för oss. Vi ville skapa en helhet, med hjälp av vilken vi kan säkerställa kvaliteten och ansvarsfullheten i våra egna märken och i vår import.  

I PRAKTIKEN är Nikolai våra ögon och öron i Asien. Vi har outsourcat vår Asien-verksamhet till dem så att vi har stark transparens till fabriker och leverantörer. Med hjälp av Nikolai kan vi besöka fabriker, förhandla på platsen och dra försorg om kvalitet och leveranstider.

Jag kan beskriva Nikolai Sourcing med tre ord: tillförlitlig, flexibel och snabb.”

DEN KULTURELLA SKILLNADEN mellan Kina och Finland minskas ansenligt av att Nikolai Sourcings huvudkontor ligger i Finland och att företaget har en lång erfarenhet och omfattande insikt i verksamhetsförutsättningarna i Asien. På Nikolai Sourcings asiatiska kontor har det åt oss utsetts personer, med vilka vi kommunicerar om vissa kategorier. I Asien brukar man inte säga direkt om något inte lyckas, men Nikolai Sourcings lokala sakkunniga kan och förstår ställa frågor, på vilka de får de rätta svaren.

UNDER PANDEMIN, och även i övrigt, har Nikolai Sourcing flexibelt hittat lösningar på alla utmaningar. De har varit till stor hjälp på så sätt att man har kunnat sköta angelägenheterna även under undantagstiden – vi har inte under hela pandemin haft problem med varuleveranserna. Ur vår synvinkel är det bra att partnern förutom Kina även har ett färdigt nätverk i Indien, som vi kan utnyttja.

JAG KAN beskriva Nikolai Sourcing med tre ord: tillförlitlig, flexibel och snabb. Det har utvecklats en gammal partnership med Nikolai Sourcing för oss. Vi upplever att vårt samarbete svarar mot att vi skulle ha ett eget kontor i Asien.”

Blev du intresserad? Ta kontakt så berättar vi mer om våra tjänster.