”Kuin oma toimisto Aasiassa”

Kokkolalainen Halpa-Halli Oy on ollut asiakkaamme jo pitkään. Pyysimme hankintajohtaja Janne Toivosta kertomaan, mitä asioita hän yhteistyössä arvostaa.

”YHTEISTYÖMME NIKOLAI Sourcingin kanssa alkoi, kun halusimme vahvistaa omaa tuontia Kiinasta. Etsimme Aasian­hankintoihin partneria, jolla on olemassa oleva verkosto ja jonka kokoluokka on meille sopiva. Halusimme luoda kokonaisuuden, jonka avulla saamme varmistettua omien merkkiemme ja tuontimme laadun ja vastuullisuuden.

KÄYTÄNNÖSSÄ NIKOLAI Sourcing on silmämme ja korvamme Aasiassa. Olemme ul­koistaneet Aasian­toimintamme heille niin, että meillä on vahva läpinäkyvyys tehtaisiin ja toimittajiin. Nikolain avulla pystymme käymään tehtaissa, neuvottelemaan paikan päällä ja pitämään huolta laadusta ja toimitusajoista.

Kuvailisin Nikolai Sourcingia kolmella sanalla: luotettava, joustava ja nopea.”

AASIAN JA SUOMEN välistä kulttuurieroa pienentää huomattavasti se, että Nikolai Sourc­ingin pääkonttori on Suomessa ja että yrityksellä on pitkä kokemus ja laaja ymmärrys Aas­ian toimintaympäristöstä. Meillä on Nikolai Sourcingin Aasian­konttoreissa nimetyt henkilöt, joiden kanssa kommunikoimme määrätyistä kategorioista. Aasiassa ei ole tapana sanoa suoraan, jos jokin ei onnistu, mutta Nikolai Sourcingin paikalliset asiantuntijat osaavat ja ym­märtävät kysyä kysymykset, joihin saa oikeat vastaukset.

PANDEMIA-AIKANA, ja muutenkin, Nikolai Sourcing on löytänyt joustavasti ratkaisut kaik­kiin haasteisiin. Heistä on ollut iso apu siinä, että asiat on saatu vietyä maaliin poikkeusai­kanakin – meillä ei ole koko pandemian aikana ollut ongelmia tavarantoimitusten kanssa. Meidän kannaltamme on hyvä, että kumppanilla on Kiinan lisäksi myös Intiassa valmis ver­kosto, jota voimme hyödyntää.

KUVAILISIN NIKOLAI Sourcingia kolmella sanalla: luotettava, joustava ja nopea. Meille on muodostunut Nikolai Sourcingin kanssa vanha partnership. Koemme, että yhteistyömme vastaa sitä, että meillä olisi oma toimisto Aasiassa.”

”Yhteistyö tuottaa meille lisäarvoa”

Suomalaisen vaatemerkki Makian takit valmistetaan Kiinassa Nikolai Sourcingin avulla. Pyysimme Manna&co:n Logistics, Sourcing & Masterdata Director Mika Martikaista kertomaan, millaista hyötyä yhteistyöstä on.

”TIIVISTETYSTI SANOTTUNA Nikolai Sourcing on edustajamme Kiinassa. Käytännössä Nikolai Sourcingin paikalliset asiantuntijat toimivat meidän ja tehtaan välissä. He hoitavat muun muassa kontaktoinnin ja käännökset sekä välittävät ostotilaukset, aikataulut, sample­mallit ja kommentit niihin. Lisäksi Nikolai Sourcingin asiantuntijat etsivät meille uusia materiaalitoimittajia ja uusia materiaaleja vanhoiltakin toimittajilta.

NIKOLAI SOURCINGILLA on markkinatuntemusta ja osaamista tekstiilien ja vaatteiden tuoteryhmästä Kiinassa, mikä tuottaa meille lisäarvoa. Nikolai tarjoaa meille väylän palve­luntarjoajiin, joita me Kiinasta etsimme.

Meille on merkitystä sillä, että Nikolai Sourcing on suomalainen yritys.”

ON ERITTÄIN TÄRKEÄÄ, että agentti ymmärtää maan ja markkinan kulttuurin, tavat, kielen ja regulaation asettamat vaatimukset. Kiinan hankinnoissa kieli on erityisen tärkeässä asemassa. Meillä on Nikolai Sourcingin Pekingin ­toimistossa nimetty yhteyshenkilö, jonka kanssa olemme suoraan tekemisissä. Hän ja muut Nikolai Sourcingin asiantuntijat ovat avai­nasemassa kääntämässä ohjeistuksia paikallisille tehtaille sopiviksi ja ymmärrettäviksi.

OLEMME TEHNEET Nikolai Sourcingin kanssa yhteistyötä kymmenisen vuotta, joten pros­essit ovat hioutuneet melko hyviksi ja kommunikaatio on helppoa. Kun Makia alun perin lähti Kiinaan, meillä oli valtavia haasteita Kiinan tuotannon organisoinnissa ja laadussa. Silloin Nikolai Sourcing toimi erittäin tärkeässä roolissa etsimässä tehtaita, jotka sopisivat meille.

NYKYÄÄN TOIMIMME PÄÄASIASSA yhden takkitehtaan kanssa, jolla on hyvä ymmärrys meidän tarpeistamme, laadusta ja hintapisteistä. Vastuullisuus on tärkeässä roolissa sekä Makialla että Mannassa, jonka osaksi Makia vuonna 2021 liittyi. Olemme liittyneet amfori BSCI ­järjestelmään, mikä tarkoittaa, että tehdas, jota Nikolai käyttää takkiemme tuotan­toon, on amforin auditoima.

TEORIASSA, KOSKA olemme tehneet pitkään yhteistyötä yhden tehtaan kanssa, voisimme olla myös itse tehtaaseen yhteydessä, mutta epäilen, että menettäisimme merkit­ tävän määrän yhteydenpitoa ja myös ulkopuolisen varmennuksen tuotteiden laadusta ja pro­sesseista. Jos Nikolai Sourcing ei olisi tehtaan ja meidän välissä, olisimme tiiviisti naimisissa vain yhteen tehtaaseen ja sen ehtoihin eikä meillä olisi mahdollisuutta puuttua ja kontrolloida asioita kuten nyt.

MEILLE ON MERKITYSTÄ SILLÄ, että Nikolai Sourcing on suomalainen yritys. Jos meillä herää uusi idea, voimme sparrata ensin Suomen­konttorin kanssa, josta saamme alustavia aikatauluja ja hintoja nopeallakin aikataululla.”