”Kuin oma toimisto Aasiassa”

Kokkolalainen Halpa-Halli Oy on ollut asiakkaamme jo pitkään. Pyysimme hankintajohtaja Janne Toivosta kertomaan, mitä asioita hän yhteistyössä arvostaa.

”YHTEISTYÖMME NIKOLAI Sourcingin kanssa alkoi, kun halusimme vahvistaa omaa tuontia Kiinasta. Etsimme Aasian­hankintoihin partneria, jolla on olemassa oleva verkosto ja jonka kokoluokka on meille sopiva. Halusimme luoda kokonaisuuden, jonka avulla saamme varmistettua omien merkkiemme ja tuontimme laadun ja vastuullisuuden.

KÄYTÄNNÖSSÄ NIKOLAI Sourcing on silmämme ja korvamme Aasiassa. Olemme ul­koistaneet Aasian­toimintamme heille niin, että meillä on vahva läpinäkyvyys tehtaisiin ja toimittajiin. Nikolain avulla pystymme käymään tehtaissa, neuvottelemaan paikan päällä ja pitämään huolta laadusta ja toimitusajoista.

Kuvailisin Nikolai Sourcingia kolmella sanalla: luotettava, joustava ja nopea.”

AASIAN JA SUOMEN välistä kulttuurieroa pienentää huomattavasti se, että Nikolai Sourc­ingin pääkonttori on Suomessa ja että yrityksellä on pitkä kokemus ja laaja ymmärrys Aas­ian toimintaympäristöstä. Meillä on Nikolai Sourcingin Aasian­konttoreissa nimetyt henkilöt, joiden kanssa kommunikoimme määrätyistä kategorioista. Aasiassa ei ole tapana sanoa suoraan, jos jokin ei onnistu, mutta Nikolai Sourcingin paikalliset asiantuntijat osaavat ja ym­märtävät kysyä kysymykset, joihin saa oikeat vastaukset.

PANDEMIA-AIKANA, ja muutenkin, Nikolai Sourcing on löytänyt joustavasti ratkaisut kaik­kiin haasteisiin. Heistä on ollut iso apu siinä, että asiat on saatu vietyä maaliin poikkeusai­kanakin – meillä ei ole koko pandemian aikana ollut ongelmia tavarantoimitusten kanssa. Meidän kannaltamme on hyvä, että kumppanilla on Kiinan lisäksi myös Intiassa valmis ver­kosto, jota voimme hyödyntää.

KUVAILISIN NIKOLAI Sourcingia kolmella sanalla: luotettava, joustava ja nopea. Meille on muodostunut Nikolai Sourcingin kanssa vanha partnership. Koemme, että yhteistyömme vastaa sitä, että meillä olisi oma toimisto Aasiassa.”