”Som ett eget kontor i Asien”

Karlebyföretaget Halpa-Halli Oy har redan länge varit kund hos oss. Vi bad inköpschef Janne Toivonen berätta vilka saker han sätter värde på i samarbetet.

”VÅRT SAMARBETE med Nikolai Sourcing började när vi ville stärka vår egen import från Kina. För upphandlingen från Kina letade vi efter en partner som har ett existerande nätverk och är i lämplig storleksklass för oss. Vi ville skapa en helhet, med hjälp av vilken vi kan säkerställa kvaliteten och ansvarsfullheten i våra egna märken och i vår import.  

I PRAKTIKEN är Nikolai våra ögon och öron i Asien. Vi har outsourcat vår Asien-verksamhet till dem så att vi har stark transparens till fabriker och leverantörer. Med hjälp av Nikolai kan vi besöka fabriker, förhandla på platsen och dra försorg om kvalitet och leveranstider.

Jag kan beskriva Nikolai Sourcing med tre ord: tillförlitlig, flexibel och snabb.”

DEN KULTURELLA SKILLNADEN mellan Kina och Finland minskas ansenligt av att Nikolai Sourcings huvudkontor ligger i Finland och att företaget har en lång erfarenhet och omfattande insikt i verksamhetsförutsättningarna i Asien. På Nikolai Sourcings asiatiska kontor har det åt oss utsetts personer, med vilka vi kommunicerar om vissa kategorier. I Asien brukar man inte säga direkt om något inte lyckas, men Nikolai Sourcings lokala sakkunniga kan och förstår ställa frågor, på vilka de får de rätta svaren.

UNDER PANDEMIN, och även i övrigt, har Nikolai Sourcing flexibelt hittat lösningar på alla utmaningar. De har varit till stor hjälp på så sätt att man har kunnat sköta angelägenheterna även under undantagstiden – vi har inte under hela pandemin haft problem med varuleveranserna. Ur vår synvinkel är det bra att partnern förutom Kina även har ett färdigt nätverk i Indien, som vi kan utnyttja.

JAG KAN beskriva Nikolai Sourcing med tre ord: tillförlitlig, flexibel och snabb. Det har utvecklats en gammal partnership med Nikolai Sourcing för oss. Vi upplever att vårt samarbete svarar mot att vi skulle ha ett eget kontor i Asien.”